Politics

Panjatkan Doa Ini Agar Rumah Tangga Kekal Bahagia dan Terhindar dari Niat Jahat Manusia

Doa Rumah Tangga Kekal Bahagia Agar Harmonis dengan Pasangan dan Mertua

Kehidupan setelah menikah adalah keputusan bersama. Apakah akan tinggal secara mandiri, atau tinggal bersama orang tua atau mertua.

Setelah berhasil menaklukkan pujaan hati dengan menikah, tantangan selanjutnya adalah membangun hubungan yang harmonis dengan mertua. Hal ini menjadi kekhawatiran banyak orang. Jika kamu merasakan hal tersebut, bacalah doa berikut ini agar rumah tanggamu kekal bahagia dan harmonis dengan mertua. Doa ini diambil dari Al-Quran Surat Thaha ayat 2 sampai 5.

Maa anzalnaa alaikal qur’aana litasytqaa, illa nadzkiratallimay-yakhsyaa, tanziilam mimman kholaqal ardho wassamaawaatil uula, arrahmaanu ‘alaal ‘arsyi ‘ustawaa

Artinya:

“ Tiada Kami (Allah) turunkan kepadamu Al-Qur’an ini supaya engkau celaka (menyusahkan engkau)! Melainkan untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut. (Al-Qur’an) yang diturunkan daripada Tuhan, yang menciptakan bumi dan beberapa langit yang tinggi. Tuhan yang pengasih, di atas singgasana Dia bersemaya (berkuasa). Dia mempunyai apa yang ada di langit, dan di bumi, serta di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah.”
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.